QUE É O PROGRAMA OPERATIVO FEDER GALICIA 2014-2020? // ¿QUÉ ES EL PROGRAMA OPERATIVO FEDER GALICIA 2014-2020?

O programa Operativo FEDER (que son as siglas do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional) Galicia 2014-2020, son unhas axudas que outorga a Unión Europea para cofinanciar aqueles investimentos que precisamos como entidade para promover a Inclusión Social e loitar contra a pobreza e calquera forma de discriminación.

A súa prioridade é dar investimento en Infraestruturas Sociais e Sanitarias que contribúan ao desenvolvimiento nacional, rexional e local e reduzan as desigualdades sanitarias, fomentando a inclusión socialmediante unha mellora ao acceso dos servizos sociais, culturais e recreativos, así como a transición dos servizos institucionais aos servizos locais.

Contar con esta cofinanciación axúdanos a afrontar unhas necesidades que tiñamos que nos eran necesarias para poder levar a cabo o labor que mantemos.

Para iso solicitamos a axuda para un programa informático; a adquisición de equipamento (en concreto un centro de repasado e un carro lencero) e un servidor, dous equipos informáticos e unha impresora que permitise nosa maior eficacia e adecuación óptima para o trato da documentación que a diario manexamos.

O noso agradecemento á Unión Europea na súa cofinanciación por medio do programa Operativo FEDER Galicia (2014-2020) para promover a Igualdade, a saúde e a inclusión social.


El programa Operativo FEDER (que son las siglas del Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional) Galicia 2014-2020, son unas ayudas que otorga la Unión Europea para cofinanciar aquellos investimentos que precisamos como entidad para promover la Inclusión Social y luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación.

Su prioridad es dar investimento en Infraestructuras Sociales y Sanitarias que contribuyan al desenvolvimiento nacional, regional y local y reduzcan las desigualdades sanitarias, fomentando la inclusión socialmediante una mejora al acceso de los servicios sociales, culturales y recreativos, así como la transición de los servicios institucionales a los servicios locales.

Contar con esta cofinanciación nos ayuda a afrontar unas necesidades que teníamos  que nos eran necesarias para poder llevar a cabo la labor que mantenemos.

Para ello solicitamos la ayuda para un programa informático; la adquisición de equipamiento (en concreto un centro de planchado y un carro lencero) y un servidor, dos equipos informáticos y una impresora que permitiera nuestra mayor eficacia y adecuación óptima para el trato de la documentación que a diario manejamos.

Nuestro agradecimiento a la Unión Europea en su cofinanciación por medio del programa Operativo FEDER Galicia (2014-2020) para promover la Igualdad, la salud y la inclusión social.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *