PROGRAMAS SUBVENCIONADOS POR EL FEDER // PROGRAMAS SUBVENCIONADOS POLO FEDER

O programa Operativo FEDER (que son as siglas do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional) Galicia 2014-2020, son unhas axudas que outorga a Unión Europea para cofinanciar aqueles investimentos que precisamos como entidade para promover a Inclusión Social e loitar contra a pobreza e calquera forma de discriminación.

Este ano apóiannos subvencionando en parte o funcionamento do Albergue, os servizos de atención ás necesidades básicas e este ano tamén nos apoian na realización de itinerarios de inclusión básica e de inclusión e transición ao emprego.

O noso agradecemento á Unión Europea na súa cofinanciación por medio do programa Operativo FEDER Galicia (2014-2020) para promover a Igualdade, a saúde e a inclusión social.


El programa Operativo FEDER (que son las siglas del Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional) Galicia 2014-2020, son unas ayudas que otorga la Unión Europea para cofinanciar aquellos investimentos que precisamos como entidad para promover la Inclusión Social y luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación.

Este año nos apoyan subvencionando en parte el funcionamiento del Albergue, los servicios de atención a las necesidades básicas y este año también nos apoyan en la realización de itinerarios de inclusión básica y de inclusión y transición al empleo.

Nuestro agradecimiento a la Unión Europea en su cofinanciación por medio del programa Operativo FEDER Galicia (2014-2020) para promover la Igualdad, la salud y la inclusión social.

 

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *