EL PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2014-2020 // O PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2014-2020

O programa Operativo FEDER (que son as siglas do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional) Galicia 2014-2020, son unhas axudas que outorga a Unión Europea para cofinanciar aqueles investimentos que precisamos como entidade para promover a Inclusión Social e loitar contra a pobreza e calquera forma de discriminación.

A súa prioridade é dar investimento en Infraestruturas Sociais e Sanitarias que contribúan ao desenvolvimiento nacional, rexional e local e reduzan as desigualdades sanitarias, fomentando a inclusión socialmediante unha mellora ao acceso dos servizos sociais, culturais e recreativos, así como a transición dos servizos institucionais aos servizos locais.

Contar con esta cofinanciación axúdanos a afrontar unhas necesidades que tiñamos que nos eran necesarias para poder levar a cabo o labor que mantemos.

Este ano precisabamos de certa renovación na maquinaria de mantemento do xardín, precisabamos un forno industrial, deshumidificadores e un proxector. Doutro lado precisabamos renovar os asentos, as mesas auxiliares, as butacas, a zona de escritorio, a cajonera e o sillón das zonas comúns do Albergue. E outorgáronnos a axuda para poder levar a cabo esa renovación pendente e necesaria

O noso agradecemento á Unión Europea na súa cofinanciación por medio do programa Operativo FEDER Galicia (2014-2020) para promover a Igualdade, a saúde e a inclusión social.


El programa Operativo FEDER (que son las siglas del Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional) Galicia 2014-2020, son unas ayudas que otorga la Unión Europea para cofinanciar aquellos investimentos que precisamos como entidad para promover la Inclusión Social y luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación.

Su prioridad es dar investimento en Infraestructuras Sociales y Sanitarias que contribuyan al desenvolvimiento nacional, regional y local y reduzcan las desigualdades sanitarias, fomentando la inclusión socialmediante una mejora al acceso de los servicios sociales, culturales y recreativos, así como la transición de los servicios institucionales a los servicios locales.

Contar con esta cofinanciación nos ayuda a afrontar unas necesidades que teníamos  que nos eran necesarias para poder llevar a cabo la labor que mantenemos.

Este año precisábamos de cierta renovación en la maquinaria de mantenimiento del jardín, precisábamos un horno industrial, deshumidificadores y un proyector. De otro lado precisábamos renovar los asientos, las mesas auxiliares, las butacas, la zona de escritorio, la cajonera y el sillón de las zonas comunes del Albergue. Y nos han otorgado la ayuda para poder llevar a cabo esa renovación pendiente y necesaria.

Nuestro agradecimiento a la Unión Europea en su cofinanciación por medio del programa Operativo FEDER Galicia (2014-2020) para promover la Igualdad, la salud y la inclusión social.

 

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *