CELEBRACIÓN CURSO «ASISTENCIA NO FOGAR 2016» // CELEBRACIÓN CURSO «ASISTENCIA EN EL HOGAR 2016»

Desde o próximo 27 de Setembro e ata o 30 de Novembro, dez alumnos beneficiaranse do curso de «Asistencia no fogar 2016» que se impartirá nas nosas instalacións cun total de 225 horas lectivas distribuídas en 45 sesións, de cinco horas cada unha, en horario de 09:00 a 14:00 h. Este curso contará, ademais, coa posibilidade de facer prácticas formativas en empresas. Un punto necesario para poder levar a cabo a principal finalidade deste curso que é, dar a opción aos colectivos que máis difícil téñeno, de acceder ao ámbito laboral tras recibir unha formación adecuada.

Durante o curso terán unha introdución á cociña e á manipulación de alimentos co módulo 1: Alimentación e nutrición familiar. Onde verán: -Principios de alimentación e nutrición.
-Os alimentos. Clasificación funcional.
-Recomendacións en enerxía e nutrientes. Inxesta recomendada.
-Dieta saudables e tipos que existen.
-Dieta familiar e como elaborar e planificar menús diarios e semanais. -Realizaron a planificación de menús para nenos, anciáns, e convalecentes facendo fincapé en menús especiais.
-Manipulación de alimentos e hixiene.
-Prevención de riscos e toxiinfecciones alimentarias relacionadas.

No módulo 2 verán o apoio domiciliario cos seguintes contidos:
-O plan de traballo no domicilio. Necesidades e demandas. Confección da lista da compra.
-Limpeza e mantemento do domicilio e os seus electrodomésticos. Técnicas, materiais, produtos…
-Limpeza de baños, habitacións, camas (normais, berces, de persoas dependentes…)
-Eliminación de residuos e lixos. Reciclado.
-Técnicas de lavado, repasado e pasado o ferro de roupa.
-Técnicas básicas de cociña. Preparacións infantís, especiais e para anciáns. -Técnicas de mobilización, hixiene postural, prevención de UPP para persoas dependentes. – Costural elemental ( ojales, baixos, ganduxados, bastillas…)

Orientación e coñecemento do medio laboral, Xénero: igualdades e diferenzas. Diversidade cultural e intercultural.

Con todo iso e as prácticas o alumnado confía poder abrir un ámbito laboral que lle outorgue oportunidades nun futuro.

Este curso vén financiado polo Fondo Social Europeo “Ou FSE inviste non teu futuro”; pola Xunta de Galicia, concretamente pola Consellería de Política Social.

Desde el próximo 27 de Septiembre y hasta el 30 de Noviembre, diez alumnos se beneficiarán del curso de «Asistencia en el hogar 2016» que se impartirá en nuestras instalaciones con un total de 225 horas lectivas distribuidas en 45 sesiones, de cinco horas cada una, en horario de 09:00 a 14:00h.  Este curso contará, además, con la posibilidad de hacer prácticas formativas en empresas. Un punto necesario para poder llevar a cabo la principal finalidad de este curso que es, dar la opción a los colectivos que más difícil lo tienen, de acceder al ámbito laboral tras recibir una formación adecuada.

Durante el curso tendrán una introducción a la cocina y a la manipulación de alimentos con el módulo 1: Alimentación y nutrición familiar. Dónde verán:
-Principios de alimentación y nutrición.
-Los alimentos. Clasificación funcional.
-Recomendaciones en energía y nutrientes. Ingesta recomendada.
-Dieta saludables y tipos que existen.
-Dieta familiar y cómo elaborar y planificar menús diarios y semanales.
-Realizaron la planificación de menús para niños, ancianos, y convalecientes haciendo hincapié en menús especiales.
-Manipulación de alimentos e higiene.
-Prevención de riesgos y toxiinfecciones alimentarias relacionadas.

En el módulo 2 verán el apoyo domiciliario con los siguientes contenidos:
-El plan de trabajo en el domicilio. Necesidades y demandas. Confección de la lista de la compra.
-Limpieza y mantenimiento del domicilio y sus electrodomésticos. Técnicas, materiales, productos…
-Limpieza de baños, habitaciones, camas (normales, cunas, de personas dependientes…)
-Eliminación de residuos y basuras. Reciclado.
-Técnicas de lavado, repasado y planchado de ropa.
-Técnicas básicas de cocina. Preparaciones infantiles, especiales y para ancianos.
-Técnicas de movilización, higiene postural, prevención de UPP para personas dependientes.
-Costural elemental (ojales, bajos, hilvanados, bastillas…)

Orientación y conocimiento del medio laboral, Género: igualdades y diferencias. Diversidad cultural e intercultural.

Con todo ello y las prácticas el alumnado confía poder abrir un ámbito laboral que le otorgue oportunidades en un futuro.

Este curso viene financiado por el Fondo Social Europeo “O FSE inviste no teu futuro”; por la Xunta de Galicia, concretamente por la Consellería de Política Social.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *