COMEZA O SERVIZO DE ITINERARIOS 2016/2017 // COMIENZA EL SERVICIO DE ITINERARIOS 2016/2017

Arrincamos a atención a través dos Itinerarios de Inclusión Socilaboral con Acompañamento, desde o 01 de Abril do 2016 e ata o 31 de Marzo do 2017 poderán solicitar a súa participación neles directamente desde a oficina da Traballadora Social situada nas mesmas instalacións do Albergue Xoán XXIII, na Rúa Castiñeiros de Santiago de Compostela.

Esta atención comprenderá tanto actuacións coa persoa usuaria, como a valoración social individual co deseño dun itinerario, seguimento, revisión dos obxectivos ou actuacións, medidas de acompañamento, accións de mellora de habilidades sociais básicas, procura activa de emprego ou orientación social e laboral, como aqueloutras actuacións para as que non se precisa a presenza da persoa pero que son necesarias para a consecución dos obxectivos do seu proxecto de inclusión, tales como a prospección do mercado laboral, a intermediación laboral activa e/ou a coordinación con outros dispositivos ou recursos que ofrece o Sistema galego de Servizos Sociais.

Inclúense neste punto aquelas actuacións dirixidas a informar, orientar e asesorar en materia de consumo aos participantes para que poidan exercer correctamente os seus dereitos e xestionar os seus recursos de maneira eficiente.

Non o dubides e oriéntache!


Arrancamos la atención a través de los Itinerarios de Inclusión Socilaboral con Acompañamiento, desde el 01 de Abril del 2016 y hasta el 31 de Marzo del 2017 podrán solicitar su participación en ellos directamente desde la oficina de la Trabajadora Social situada en las mismas instalaciones del Albergue Juan XXIII, en la Rúa Castiñeiros de Santiago de Compostela.

Esta atención comprenderá tanto actuaciones con la persona usuaria, como la valoración social individual con el diseño de un itinerario, seguimiento, revisión de los objetivos o actuaciones, medidas de acompañamiento, acciones de mejora de habilidades sociales básicas, búsqueda activa de empleo u orientación social y laboral, como aquellas otras actuaciones para las que no se precisa la presencia de la persona pero que son necesarias para la consecución de los objetivos de su proyecto de inclusión, tales como la prospección del mercado laboral, la intermediación laboral activa y/o la coordinación con otros dispositivos o recursos que ofrece el Sistema gallego de Servicios Sociales.

Se incluyen en este punto aquellas actuaciones dirigidas a informar, orientar y asesorar en materia de consumo a los participantes para que puedan ejercer correctamente sus derechos y gestionar sus recursos de manera eficiente.

¡No lo dudes y oriéntate!

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *