ENTIDADES QUE NOS SUBVENCIONAN

Este ano novamente o Albergue Xoán XXIII percibiu a axuda de subvencións da man do Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020 co que poderemos continuar como entidade promovendo a Inclusión Social e loitar contra a pobreza e calquera forma de discriminación.

Contar con esta cofinanciaciones axúdanos a afrontar unhas necesidades de investimento que que nos eran necesarias cubrir para poder levar a cabo o labor que mantemos coa maior seguridade e calidade posibles.

O noso agradecemento tanto á Unión Europea, como á Xunta de Galicia, á Deputación da Coruña e ao Concello de Santiago polo seu apoio no mantemento do noso labor.


Este año nuevamente el Albergue Juan XXIII ha percibido la ayuda de subvenciones de la mano del Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020 con lo que podremos continuar como entidad promoviendo la Inclusión Social y luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación.

Contar con esta cofinanciaciones nos ayuda a afrontar unas necesidades de investimento que que nos eran necesarias cubrir para poder llevar a cabo la labor que mantenemos con la mayor seguridad y calidad posibles.

Nuestro agradecimiento tanto a la Unión Europea, como a la Xunta de Galicia, a la Diputación de la Coruña y al Concello de Santiago por su apoyo en el mantenimiento de nuestra labor.

 

 

 

CURSO ASISTENCIA NO FOGAR

Desde o 18 de Setembro e ata o próximo 21 de Novembro e cunha duración de 180 horas, arrincará para 10 alumnos o seguinte Curso de Asistencia no Fogar.

A través de diversos contidos como a alimentación e nutrición familiar, como preparar unha dieta saudable ou un menú adaptado; o apoio domiciliario, necesidades e demandas…concluirás o curso cun perfil totalmente apto para poder ofrecerche en empresas deste sector.

Este curso vén financiado polo Fondo Social Europeo “Ou FSE inviste non teu futuro”; pola Xunta de Galicia, concretamente pola Consellería de Política Social.

O curso conta, ademais con prácticas en empresas o que supón unha boa lanzadeira laboral para a túa evolución posterior.


Desde el 18 de Septiembre y hasta el próximo 21 de Noviembre y con una duración de 180 horas, arrancará para 10 alumnos el siguiente Curso de Asistencia en el Hogar.

A través de diversos contenidos como la alimentación y nutrición familiar, cómo preparar una dieta saludable o un menú adaptado; el apoyo domiciliario, necesidades y demandas…concluirás el curso con un perfil totalmente apto para poder ofrecerte en empresas de este sector.

El curso cuenta, además con prácticas en empresas lo que supone una buena lanzadera laboral para tu evolución posterior.

Este curso viene financiado por el Fondo Social Europeo “O FSE inviste no teu futuro”; por la Xunta de Galicia, concretamente por la Consellería de Política Social.

¡Una oportunidad de inserción en el ámbito laboral que no debéis desaprovechar!

CURSO XARDINERÍA E PODA 2017

Desde o 08 de Setembro e ata o próximo 10 de Novembro e cunha duración de 120 horas, arrincará para 10 alumnos o seguinte Curso de Xardinería e Poda.

Un curso con moito contido práctico e do que sairás preparado para ofrecer o teu perfil laboral en empresas do sector.

Aprenderás conceptos básicos de xardinería e de poda así como os equipamentos basee dos invernadoiros e o funcionamento neles.

Este curso vén financiado polo Fondo Social Europeo “Ou FSE inviste non teu futuro”; pola Xunta de Galicia, concretamente pola Consellería de Política Social.

Unha oportunidade de inserción no ámbito laboral que non debedes desaproveitar!


Desde el 08 de Septiembre y hasta el próximo 10 de Noviembre y con una duración de 120 horas, arrancará para 10 alumnos el siguiente Curso de Jardinería y Poda.

Un curso con mucho contenido práctico y del que saldrás preparado para ofrecer tu perfil laboral en empresas del sector.

Aprenderás conceptos básicos de jardinería y de poda así como los equipamientos base de los invernaderos y el funcionamiento en ellos.

Este curso viene financiado por el Fondo Social Europeo “O FSE inviste no teu futuro”; por la Xunta de Galicia, concretamente por la Consellería de Política Social.

¡Una oportunidad de inserción en el ámbito laboral que no debéis desaprovechar!

MERCADILLO SOLIDARIO DA ASOCIACIÓN SENTINELAS // MERCADILLO SOLIDARIO DE LA ASOCIACIÓN CENTINELAS

Este Sábado 27 de Maio a Asociación Sentinelas celebrará un mercadillo solidario para recadar fondos que lles permitan continuar o seu labor de apoio ás nais. Tamén é unha motivación para aproveitar os bens que teñen unha segunda posibilidade de uso: libros, pezas de roupa, complementos, bixutería, e calquera cousa que poida ter unha nova vida en mans doutras persoas.

Un día de desfrute para axudar e atopar moitas cousas curiosas!

Esperámosvos o sábado 27 de maio no claustro do Convento de San Francisco de Santiago.


Este Sábado 27 de Mayo la Asociación Centinelas celebrará un mercadillo solidario para recaudar fondos que les permitan continuar su labor de apoyo a las madres. También es una motivación para aprovechar los bienes que tienen una segunda posibilidad de uso: libros, prendas de ropa, complementos, bisutería, y cualquier cosa que pueda tener una nueva vida en manos de otras personas.

¡Un día de disfrute para ayudar y encontrar muchas cosas curiosas!

Os esperamos el sábado 27 de mayo en el claustro del Convento de San Francisco de Santiago.

CURSO DE MAQUETACIÓN

Desde o 03 de Abril e ata o próximo 05 de Xullo e cunha duración de 300 horas, arrincará para 10 alumnos o seguinte Curso de Maquetación.

Partindo dunha base de informática básica que homoxeneice os coñecementos de todos e avanzando nos contidos relevantes, os alumnos penetraranse dentro do ámbito do retoque fotográfico e a maquetación.

Verán unha introdución á contorna de Photoshop e ás súas ferramentas de pintura, edición, borrado.

Traballarán con capas e seleccións e inserirán formas e textos.

Verán a fotografía dixital e practicarana, utilizando as súas propias imaxes para o que elaboren en maquetación.

Ademais, como novidade este ano, o curso contará con prácticas en empresas de imprenta punteiras en Santiago de Compostela.

Este curso vén financiado polo Fondo Social Europeo “Ou FSE inviste non teu futuro”; pola Xunta de Galicia, concretamente pola Consellería de Política Social.

Unha oportunidade de inserción no ámbito laboral que non debedes desaproveitar!


Desde el 03 de Abril y hasta el próximo 05 de Julio y con una duración de 300 horas, arrancará para 10 alumnos el siguiente Curso de Maquetación.

Partiendo de una base de informática básica que homogeneice los conocimientos de todos y avanzando en los contenidos relevantes, los alumnos se adentrarán dentro del ámbito del retoque fotográfico y la maquetación.

Verán una introducción al entorno de Photoshop y a sus herramientas de pintura, edición, borrado.

Trabajarán con capas y selecciones e insertarán formas y textos.

Verán la fotografía digital y la practicarán, utilizando sus propias imágenes para lo que elaboren en maquetación.

Además, como novedad este año, el curso contará con prácticas en empresas de imprenta punteras en Santiago de Compostela.

Este curso viene financiado por el Fondo Social Europeo “O FSE inviste no teu futuro”; por la Xunta de Galicia, concretamente por la Consellería de Política Social.

¡Una oportunidad de inserción en el ámbito laboral que no debéis desaprovechar!

 

CURSO DE OPERACIÓNS BÁSICAS DE COCIÑA // CURSO DE OPERACIONES BÁSICAS DE COCINA

Do 03 de Abril ao 05 de Xullo deste ano impartirase o Curso de Operacións Básicas de Cociña.

No cal, desde o estudo da pirámide alimentaria, irán debullando diferentes aspectos e habilidades necesarios na cociña: Pastelería, panadería, a conxelación, enxoval e maquinaria de cociña…

Comportamento e calidades do cociñeiro, organización e planificación, categorías do persoal, distribución do traballo..

Maquinarias xeradoras de calor e de frío, pequena maquinaria. As técnicas dos arroces, das pastas e do peixe. Ensaladas e ensaladas rusas, os fondos de cociña, salsas e sopas, as froitas, ovos e carnes, os legumes e a súa conservación…

Ademais, como novidade este ano, o curso virá con prácticas en empresas relevantes dentro da Hostalería de Santiago de Compostela.

Este curso vén financiado polo Fondo Social Europeo “Ou FSE inviste non teu futuro”; pola Xunta de Galicia, concretamente pola Consellería de Política Social.

Unha oportunidade para non desaproveitar!!


Del 03 de Abril al 05 de Julio de este año se impartirá el Curso de Operaciones Básicas de Cocina.

En el cual, desde el estudio de la pirámide alimentaria, irán desgranando diferentes aspectos y habilidades necesarios en la cocina: Pastelería, panadería, la congelación, menaje y maquinaria de cocina…

Comportamiento y cualidades del cocinero, organización y planificación, categorías del personal, distribución del trabajo..

Maquinarias generadoras de calor y de frío, pequeña maquinaria. Las técnicas de los arroces, de las pastas y del pescado. Ensaladas y ensaladillas, los fondos de cocina, salsas y sopas, las frutas, huevos y carnes, las legumbres y su conservación…

Este curso viene financiado por el Fondo Social Europeo “O FSE inviste no teu futuro”; por la Xunta de Galicia, concretamente por la Consellería de Política Social.

Además, como novedad este año, el curso vendrá con prácticas en empresas relevantes dentro de la Hostelería de Santiago de Compostela.

¡¡Una oportunidad para no desaprovechar!!

CURSO CAMAREIRO/A DE PISO // CURSO CAMARERO/A DE PISO

Desde o próximo, 16/01/2017 e ata o 10/03/2017, terá lugar nas instalacións do centro Xoán XXIII a impartición do curso de » Camareiro/a de Piso» cunha duración de 200 horas e un horario de Luns a Venres de 16:00 a 21:00 horas. No cal un grupo de 10 alumnos profundará nun programa formativo repartido en 40 sesións de cinco horas de duración, dentro das cales haberá unha parte teórica e outra práctica.

É un curso destinado a persoas con risco ou que viven casos de exclusión social e que se atopan dentro do Plan Galego de Inclusión Social e nos programas do Consorcio Galego, dando prioridade ás mulleres con cargas familiares.

A finalidade principal é facilitar a integración socio-laboral a estas persoas en proceso de exclusión ou con fortes dificultades de acceso ao mercado laboral ou que se atopan en precariedade laboral, a través dunha intervención integral de emprego e complementaria con outros recursos de apoio social.

Para iso primeiro daráselles un módulo introductorio á área de traballo, no que verán:
-A presenza da camareira de pisos.
-Relacións interdepartamentales.
-Tipos de utensilios e produtos necesarios para realizar correctamente o seu traballo.

No seguinte módulo estudarán a limpeza e o mantemento de superficies, mobiliario, elementos complementarios e accesorios; cos seguintes contidos: -Momento idóneo para realizar a limpeza.
-Equipamento das habitacións.
-Realización da limpeza.
-Limpeza de xanelas, cristais e persianas.
-Limpeza de paredes.
-Limpeza de chans.
-Limpeza de mobiliario.
-Limpeza de aseos e baños.

Pasarán, despois ao módulo de posta a punto: as habitacións, áreas e pisos. -Áreas
-Especial referencia á limpeza das áreas administrativas.
-Habitacións.

Comezarán un módulo só centrado nas camas e a forma de facelas:
-Tipos de cama.
-Tipos de somieres.
-Tipos de colchóns.
-Lenzaría de cama.
-A cobertura

No seguinte módulo verán a calidade do servizo e a atención ao cliente:
-A hixiene.
-O produto, o servizo e o seu prezo.
-As actitudes do servizo.
-As vogais da restauración.
-Decálogo do servizo.

Terminarán finalmente co módulo de a camareira no comedor previo cambio de uniforme:
-O enxoval.
-Esquema de operacións da montaxe.
-Vestido das mesas.
-Vaixela.

Este curso veu financiado polo Fondo Social Europeo “Ou FSE inviste non teu futuro”; pola Xunta de Galicia, concretamente pola Consellería de Política Social.


Desde el próximo, 16/01/2017 y hasta el 10/03/2017, tendrá lugar en las instalaciones del centro Juan XXIII la impartición del curso de «Camareiro/a de Piso» con una duración de 200 horas y un horario de Lunes a Viernes de 16:00 a 21:00 horas. En el cual un grupo de 10 alumnos profundizará en un programa formativo repartido en 40 sesiones de cinco horas de duración, dentro de las cuales habrá una parte teórica y otra práctica.

Es un curso destinado a personas con riesgo o que viven casos de exclusión social y que se encuentran dentro del Plan Galego de Inclusión Social y en los programas del Consorcio Galego, dando prioridad a las mujeres con cargas familiares.

La finalidad principal es facilitar la integración socio-laboral a estas personas en proceso de exclusión o con fuertes dificultades de acceso al mercado laboral o que se encuentran en precariedad laboral, a través de una intervención integral de empleo y complementaria con otros recursos de apoyo social.

Para ello primero se les dará un módulo introductorio al área de trabajo, en el que verán:
-La presencia de la camarera de pisos.
-Relaciones interdepartamentales.
-Tipos de utensilios y productos necesarios para realizar correctamente su trabajo.

En el siguiente módulo estudiarán la limpieza y el mantenimiento de superficies, mobiliario, elementos complementarios y accesorios; con los siguientes contenidos:
-Momento idóneo para realizar la limpieza.
-Equipamiento de las habitaciones.
-Realización de la limpieza.
-Limpieza de ventanas, cristales y persianas.
-Limpieza de paredes.
-Limpieza de suelos.
-Limpieza de mobiliario.
-Limpieza de aseos y baños.

Pasarán, después al módulo de puesta a punto: las habitaciones, áreas y pisos.
-Áreas
-Especial referencia a la limpieza de las áreas administrativas.
-Habitaciones.

Comenzarán un módulo sólo centrado en las camas y la forma de hacerlas:
-Tipos de cama.
-Tipos de somieres.
-Tipos de colchones.
-Lencería de cama.
-La cobertura.

En el siguiente módulo verán la calidad del servicio y la atención al cliente:
-La higiene.
-El producto, el servicio y su precio.
-Las actitudes del servicio.
-Las vocales de la restauración.
-Decálogo del servicio.

Terminarán finalmente con el módulo de *la camarera en el comedor previo cambio de uniforme:
-El menaje.
-Esquema de operaciones del montaje.
-Vestido de las mesas.
-Vajilla.

Este curso vino financiado por el Fondo Social Europeo “O FSE inviste no teu futuro”; por la Xunta de Galicia, concretamente por la Consellería de Política Social.