BENVIDOS!

Paz e ben:

Dámosche a benvida á páxina web do Centro Cultural-Social Xoán XXIII, con sede en Santiago de Compostela.

Desde hai varias décadas levamos adiante varios proxectos de acción social que tratan de apoiar ás persoas e colectivos da nosa contorna que sofren calquera clase de carencia, cunha especial incidencia no referido á pobreza material, sen descoñecer o valor inalienable da dignidade humana en calquera situación.

A través desta xanela virtual poderás coñecernos máis, seguir e ata colaborar no noso labor, que se fai realidade grazas á colaboración de entidades e persoas, como ti, que suman para facilitar este esforzo por construír unha cultura do respecto e a solidariedade.

A nosa actividade pode levarse a cabo grazas a entidades que nos apoian e subvencionan: A Fraternidade Franciscana, a Xunta de Galicia, a Deputación da Coruña e o Concello de Santiago.

A outra clave fundamental sodes vós. Empresas, particulares, peregrinos, que co só ánimo de axudar e de ser parte implicada na mellora das persoas polas que traballamos, axudádesnos coa vosa xenerosidade convertida en doazóns que axudan a que todo siga funcionando.

Sen eles e sen a vosa xenerosidade, nada disto sería posible. Grazas por seguir apoiándonos!


Paz y bien:

Te damos la bienvenida a la página web del Centro Cultural-Social Xoán XXIII, con sede en Santiago de Compostela.

Desde hace varias décadas llevamos adelante varios proyectos de acción social que tratan de apoyar a las personas y colectivos de nuestro entorno que sufren cualquier clase de carencia, con una especial incidencia en lo referido a la pobreza material, sin desconocer el valor inalienable de la dignidad humana en cualquier situación.

A través de esta ventana virtual podrás conocernos más, seguir y hasta colaborar en nuestra labor, que se hace realidad gracias a la colaboración de entidades y personas, como tú, que suman para facilitar este esfuerzo por construir una cultura del respeto y la solidaridad.

Nuestra actividad puede llevarse a cabo gracias a entidades que nos apoyan y subvencionan: La Fraternidad Franciscana, la Xunta de Galicia, la Diputación de la Coruña y el Concello de Santiago.

La otra clave fundamental sois vosotros. Empresas, particulares, peregrinos, que con el sólo ánimo de ayudar y de ser parte implicada en la mejora de las personas por las que trabajamos, nos ayudáis con vuestra generosidad convertida en donaciones que ayudan a que todo siga funcionando.

Sin ellos y sin vuestra generosidad, nada de esto sería posible. ¡Gracias por seguir apoyándonos!